Ons team van het festival en hun belangrijkste taken

1. Harry Sikkenk, voorzitter, expositie fotomuseum
2. Hans van Weelden, secretaris, sponsors en subsidies
3. Wybe Hietbrink, marketing, webpresence
4. John Middelkoop, Deliplein
5. Diana Bokje, randprogrammering
6. Ruud Visschendijk (directeur NFM) algemene support en relaties fotomuseum

---------

Curator expositie: Nicole Robbers

---------

Het festival onderbracht in de Stichting Fotofestival aan de Maas

Onder meer informatie over de teamleden

 • John Middelkoop John werkte jarenlang in het welzijnswerk en deed daar veel mensenkennis en managementervaring op. In 2010 besloot hij dat het tijd was voor verandering. Hij schreef zich in bij de Fotoacademie en startte een loopbaan als fotograaf. Tot 2013 deed hij dit naast zijn directiefunctie in het welzijnswerk, maar daarna werd het full time fotografie. In 2014 verbreedde hij zijn vaardigheden door op de fotovakschool de leergang fotoreflectie te volgen.

 • Diana Bokje Diana heeft een schat aan ervaring opgebouwd in fotografie, in het bijzonder als redacteur, journalistiek onderzoeker en interviewster, maar ook als organisator van evenementen, docent en als jurylid. Van 2008 tot 2015 was ze hoofdredacteur van FOTOgrafie en FotoVisie waarbij haar werkzaamheden o.a. bestonden uit het bladconcept maken en bewaken, de Inhoud van de magazines bepalen, marketingplannen maken, interviews afnemen, artikelen schijven voor consumenten- en vakbladen en de eindredactie. Daarna heeft ze haar werkzaamheden als redacteur op freelance basis voortgezet voor bladen als Shutr en P/f. Als Fotocoach begeleid ze fotografen tijdens hun fotografische zoektocht, zowel via persoonlijke begeleiding als middels het geven van mentoraten en cursussen. Voorafgaand volgde ze enige tijd een opleiding aan de Fotovakschool al waar ze ook de Leergang Fotoreflectie Fotovakschool afsloot. Meer over Diana Bokje vind je hier:

  www.bokje.com

  linkedin/diana-bokje

  www.facebook.com/diana.bokje

 • Wybe Hietbrink Wybe heeft jarenlang gewerkt als consultant, finance manager en projectmanager bij o.a British Telecom, Faktor, NS en KWW. Maar toen zich 2012 de mogelijkheid zich voordeed om het roer om te gooien, besloot hij zich volledig op de fotografie te storten. In de jaren voorafgaand volgde hij al een paar jaar de avondopleiding van de Fotoacademie en deed een aantal cursussen op het gebied van fotografie. Bestuurlijke ervaring deed hij eerder op als penningmeester van theater Hal4, penningmeester van audiovisueel productiebedrijf Paradox, als voorzitter van Dienstplichtigen vakbond AVNM en als voorzitter van Fotoclub Rotterdam. Meer over Wybe:

  www.eyeballart.nl

  www.framedbycamera.nl

 • Harry Sikkenk Harry is zelfstandig ondernemer geweest en ruim 45 jaar actief in de amateur fotografie. Binnen de Fotobond heeft hij de titel BMK (Bonds Meester Klasse) behaald. Nadat Harry gestopt was met zijn onderneming heeft hij de opleiding Fotoreflectie aan de Fotoacademie succesvol afgerond. Sinds die tijd begeleidt hij fotografen in hun persoonlijke fotografische ontwikkeling. Harry wordt regelmatig gevraagd als jurylid bij nationale en internationale wedstrijden. Bestuurlijk heeft hij ervaring opgedaan bij een bewonersorganisatie en is 30 jaar voorzitter van Fotoclub Schiebroek geweest. Momenteel is hij voorzitter van de Fotobond afdeling Zuid-Holland zuid. Vanaf het prille begin van het Fotofestival aan de Maas is hij daar bestuurlijk en organisatorisch actief bij betrokken. Voor meer informatie: http://sikkenk.nl/

 • Hans van Weelden Hans is vrijwel zijn gehele werkzame leven actief geweest in de straal- en schildersbranche. Hij was directeur van diverse werkmaatschappijen van de Sibelco-groep, zowel in Europa als ook in het Midden-Oosten. Naast de hoofdtaken heeft hij altijd een aantal bestuurlijke nevenfuncties vervuld, o.a. bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken, diverse brancheverenigingen, industrievereniging, Normalisatiewerk en Milieudienst. Na zijn pensionering (2009) werd de focus verlegd naar fotografie. In 2012 werd het predicaat Bondsmeesterklasse (BMK) behaald. De aandacht voor fotografie richt zich enerzijds op zelf fotograferen, maar anderzijds op een brede oriëntatie op het gebied van fotografie en daarnaast bestuurlijk werk, o.a. als secretaris van de Fotobond Afdeling ZHZ.

 • Nicole RobbersNicole heeft inmiddels 26 jaar ervaring als beeld editor en beeldredacteur. Tussen 2012 en 2016 was ze bestuurslid van de Stichting Zilveren Camera, de oudste en bekendste Nederlandse fotocompetitie voor journalistieke fotografie. Ze heeft ook twee maal als jurylid voor de Wold Press Photo opgetreden. In 2014 was ze de oprichtster van de Kracht van Rotterdam, een jaarlijks terugkerende selectie en tentoonstelling van 12 jonge beroepsfotografen uit de regio Rotterdam. (In 2016 werden in het kader van een lustrum editie ook een aantal amateurfotografen geselcteerd.) Ze was korte tijd verbonden als docent op de St. Joost academie in Breda. Verder werkte ze als beeldredateur o.a. voor NRC Next, NRC Handelsblad , 360 Magazine en het foto-agentschap Hollandse Beelden. In 2017 trad ze op als co-curator voor Rotterdam Photo.