Nicole Robbers curator expositie in museum

Nicole Robbers (o.a. bekend als bestuurslid van De Zilveren Camera en de beeldredactie van het NRC) zal als curator een selectie maken uit het ingezonden seriematig fotowerk. De organisatoren van het festival zullen zich niet bemoeien met deze selectie.

Nicole heeft haar visie op de in te richten expositie als volgt omschreven:

In een tijd waarin vrijwel iedereen foto’s maakt is het een uitdaging om een expositie samen te stellen met het beste wat de vrijetijdsfotografie te bieden heeft. Toch is dat precies wat het Fotofestival aan de Maas voor ogen staat. Het Festival nodigt vrijetijdsfotografen uit hun beste werk in te zenden. Deze groeiende groep fotografen beweegt zich meer en meer richting professionele fotografie. Dat uit zich op een aantal manieren. Veel vaker wordt er gekozen voor verhalende/documentaire fotografie en ook hebben mixed-media in deze groep hun intrede gedaan De camera wordt zo nu en dan aan de kant gelegd ten faveure van de smartphone. In presentaties wordt verder gekeken dan de vlakke wand, er wordt geënsceneerd, samengesteld en gedeconstrueerd. De vraag die het festival zich stelt is in hoeverre de ontwikkelingen in de hedendaagse professionele fotografie hun weg vinden binnen de vrijetijdsfotografie.

Voor de tentoonstelling ga ik op zoek naar projecten met een originele invalshoek en een interessante uitwerking, uitmondend in seriematig werk waarbij de fysieke vorm vrij is. Maar ik zoek ook naar die klassieke series van hoog niveau, naar boeiende portretreeksen. Misschien wel het belangrijkste criterium is de zogenaamde stopkracht van het beeld. De kijker moet als het ware even naar het werk toe worden gezogen. In verwondering en bewondering. Dat vereist dus krachtig werk, gedurfde onderwerpen en manieren van aanpak en dat kan binnen elk genre in de fotografie.

De Nederlandse vrijetijdsfotografie is bloeiend en van hoog niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat velen gebruik willen maken van de mogelijkheid hun werk In zo'n bijzondere plek als het Nederlands Fotomuseum te exposeren en dus te openbaren, om zodoende niet alleen het eigen werk de maat te nemen, maar om in gezamenlijkheid het niveau van de Nederlandse vrijetijdsfotografie nog verder op te tillen.

Nicole Robbers, Curator Fotofestival aan de Maas 2018