Expositie Nederlands Fotomuseum Rotterdam

Het idee

Het Fotofestival aan de Maas heeft er voor gekozen om dit keer geen thema, onderwerp of genre te hanteren, maar wel een vorm; Fotografen wordt gevraagd om seriematig werk in te leveren. Uit de ingezonden series wordt een selectie gemaakt door een curator. De tentoonstelling beoogt het beste te laten zien van wat Nederlandse vrijetijdsfotografen te bieden hebben. We doen dat op de 'place to be' voor fotografen: het Nederlands Fotomuseum, hartje Rotterdam. De tentoonstelling vormt daarmee een inspiratie bron voor andere fotografen, maar laat ook andere bezoekers genieten van de kwaliteit van dit werk.

Series

Er is bewust gekozen voor seriematig werk. Hiermee ontstaat de mogelijkheid om enerzijds de breedte en anderzijds de kwaliteit van hedendaagse amateurfotografie te laten zien. Series overstijgen de toevalstreffer en worden gemaakt door fotografen die zeer bewust en gefocust aan een onderwerp werken. Series kunnen abstract of concreet, verhalend of minder-verhalend, klassiek of experimenteel, puur of zwaar gephotoshopt, wanhopig of vrolijk zijn. Maar een serie heeft altijd samenhang door de gebruikte beeldtaal (het handschrift van de fotograaf). Series lenen zich bij uitstek voor toepassing van diverse media. Kortom series openen de weg om juist de volle breedte, de vrijheid, creativiteit en kennis en kunde van vrijetijdsfotografen te tonen. Meer over series.

 
Foto's: Bas Berkhout

Curator

Een curator (Nicole Robbers) maakt de eindselectie uit het ingezonden werk.

Zij heeft daarbij volledige artistieke vrijheid. De curator heeft haar visie als volgt samengevat:

Curator Statement

In een tijd waarin vrijwel iedereen foto’s maakt is het een uitdaging om een expositie samen te stellen met het beste wat de vrijetijdsfotografie te bieden heeft. Toch is dat precies wat het Fotofestival aan de Maas voor ogen staat. Het Festival nodigt vrijetijdsfotografen uit hun beste werk in te zenden. Deze groeiende groep fotografen beweegt zich meer en meer richting professionele fotografie. Dat uit zich op een aantal manieren. Veel vaker wordt er gekozen voor verhalende/documentaire fotografie en ook hebben mixed-media in deze groep hun intrede gedaan De camera wordt zo nu en dan aan de kant gelegd ten faveure van de smartphone. In presentaties wordt verder gekeken dan de vlakke wand, er wordt geënsceneerd, samengesteld en gedeconstrueerd. De vraag die het festival zich stelt is in hoeverre de ontwikkelingen in de hedendaagse professionele fotografie hun weg vinden binnen de vrijetijdsfotografie.

Voor de tentoonstelling ga ik op zoek naar projecten met een originele invalshoek en een interessante uitwerking, uitmondend in seriematig werk waarbij de fysieke vorm vrij is. Maar ik zoek ook naar die klassieke series van hoog niveau, naar boeiende portretreeksen. Misschien wel het belangrijkste criterium is   de zogenaamde stopkracht van het beeld. De kijker moet als het ware even naar het werk toe worden gezogen. In verwondering en bewondering. Dat vereist dus krachtig werk, gedurfde onderwerpen en manieren van aanpak en dat kan binnen elk genre in de fotografie. (&)

De Nederlandse vrijetijdsfotografie is bloeiend en van hoog niveau. Ik heb er alle vertrouwen in dat velen gebruik willen maken van de mogelijkheid hun werk In zo'n bijzondere plek als het Nederlands Fotomuseum te exposeren en dus te openbaren, om zodoende niet alleen het eigen werk de maat te nemen, maar om in gezamenlijkheid het niveau van de Nederlandse vrijetijdsfotografie nog verder op te tillen.

Nicole Robbers, Curator Fotofestival aan de Maas 2018

Amateur of professional?

Weliswaar richten we ons op vrijetijdsfotografie, maar de grens tussen vrijetijdsfotograaf en professional is niet scherp vastgelegd. Het is ook de vraag of die grens wel zo duidelijk is daar nogal wat fotografen in het grijze gebied tussen prof en amateur bewegen. Grofweg richten we ons op fotografen die voor hun bestaan niet primair afhankelijk zijn van het fotograferen.

Locatie

De hoofdexpositie beslaat zo'n 1000m2 vloeroppervlak van het Nederlands Fotomuseum en kan naar verwachting ca. 50 series bevatten. Foto museum binnen

Aanmelden & reglement

Aanmelden kan vanaf 1 december 2017 tot 31 januari 2018. Daarvoor is software en een procedure in de maak. Nadere details worden later bekend gemaakt. Voor wie zich alvast in het reglement wil verdiepen, kijk hier.

Aanmelden is gratis. Nadere details worden later bekend gemaakt